Medisinske avløpsvannløsninger

På grunn av sine bransjekarakteristikker er håndtering og kontroll av konvensjonelle forurensninger for vannkvalitet litt forskjellig fra konvensjonelle forurensningskilder for medisinsk avløpsvann.I tillegg til konvensjonell COD, ammoniakknitrogen, totalt fosfor og totalt nitrogen, med tanke på tilstedeværelsen av mikroorganismer og andre virus, må avløpet desinfiseres.Unngå å renne inn i kloakkledningsnettet og forårsake fekal spredning.Samtidig krever behandling av slam også en stor mengde desinfeksjonsbehandling før det kan slippes ut, dette for å hindre at mikroorganismer, bakterier og andre virus kommer inn i miljøet.

Hubei Cancer Hospital integrerer forebygging, medisinsk behandling, rehabilitering, cayenne og undervisning direkte under Hubei Provincial Health Commission.Siden utbruddet av epidemien har det elektroniske overvåkingssystemet for medisinsk kloakk levert av BOQU levert online kloakkovervåking på dette sykehuset.De viktigste overvåkingsindikatorene er COD, ammoniakknitrogen, pH, restklor og strømning.

Modell nr Analysator
CODG-3000 Online COD Analyzer
NHNG-3010 Online ammoniakknitrogenanalysator
pHG-2091X Online pH-analysator
CL-2059A Online Residual chlorine Analyzer
BQ-ULF-100W Veggmontert ultrasonisk strømningsmåler
Medisinske avløpsvannløsninger
HUBEI Cancer Hospital
Sykehusvannbehandling
Medisinsk avløpsvann online monitor